Slip Döküm Nedir ?

Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak, metallerin şekillendirilmesinin yanında seramiklerin de şekillendirilmesinde döküm teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerden biri olan slip  döküm yönteminin; oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta şekillendirmeye imkân sağlaması, önemli bir avantaj haline gelmiştir.

Sıvı haldeki seramik çamurun gözenekli bir kalıba dökülmesi sonrasında sıvının kalıptan uzaklaştırılmasıyla taneciklerin kalıp kenarlarında biriktirilmesi esasına dayanan bu yöntem sonucunda seramikler kolayca şekillendirilmiş olur.

Slip döküm, sofra ve sağlık gereçleri gibi geleneksel seramik üretiminde uzun zamandır kullanılan toz temelli bir şekillendirme yöntemidir. Bunların yanında bazı teknik seramiklerin üretiminde de kullanılabilir.

Slip döküm yönteminin avantajlarından bahsedecek olursak; bu yöntemi kullanarak karmaşık geometriye sahip parçaların üretimi gerçekleştirilebilir. Üretim sonunda ürünün yüksek homojenliğe sahip olması slip dökümün sağladığı en büyük avantajlardan biridir. Ayrıca bu döküm yönteminde kullanılacak olan kalıpların ucuz olması da bu yöntemi seçmemiz için büyük bir sebep olarak görülebilir.

Her üretim ve şekillendirme yönteminde olduğu gibi avantajların yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu yöntem seri üretime pek uygun değildir. Bunun nedeni ise çok fazla kalıp ve alan gereksinimidir. Kalıpların sürekli olarak sıvı ile teması da kalıp ömrünü azaltmaktadır.

Şekillendirme sonrasında ürünün kalitesini etkileyen pek çok parametre bulunmaktadır. Birkaç örnek verecek olursak; çamur içerisindeki bileşenlerin oran ve dağılımları, çamurun reolojisi, döküm hızı, yoğunluk, akma dayanımı, yüzey işlemleri… Sağlıklı bir şekillendirme ve kaliteli bir ürün eldesi için bu parametreler kontrol altında tutulmalıdır.

Kısaca slip döküm ile şekillendirmeyi özetleyecek olursak; bu yöntem bir filtrasyon prosesi olduğundan, ilk olarak su bazlı toz süspansiyon alçı kalıba dökülür. Çamur içerisinde bulunan su kalıptaki gözenekler sayesinde kalıba doğru bir çekilme davranışı gösterir. Toz tanecikler ise kalıp duvarlarına yönelerek bir tabaka oluşturur. Bu tabaka istenen kalınlığa ulaştığında kalıbın içerisinde kalan çamur boşaltılabilir (içi boş döküm) ya da katı bir gövde oluşumu isteniyorsa, tüm suyun emilmesi beklenebilir (içi dolu döküm). Kurutma işlemleri ve sonrasında sinterleme (pişirme) işlemleri gerçekleştirilir. Sinterleme, seramik fırınlarında gerçekleştirilir. Fırının doldurulması, ön ısıtma, sürekli ısıtma, pişirme ısıtması, soğutma ve fırını boşaltma aşamalarının sonucunda sinterleme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Proses tamamlanmış, seramik hammaddemizi slip döküm yöntemiyle şekillendirmiş oluruz.

 

Ezgi AKSU

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (YL)

Eskişehir Teknik Üniversitesi 

1+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir