PVD Kaplama Nedir ?

PVD kaplama olarak bilinen fiziksel buhar biriktirme yöntemi, yüzey kaplama ve ince film üretiminde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Kaplama, katı haldeki kaplama malzemesinin bir vakum haznesi içerisinde katodik ark kaynağı kullanılarak kaplanacak malzeme üzerinde buharlaştırılması ya da yüzeye sıçratılmasıyla meydana gelir.

PVD kaplamalar, sertlik, aşınma ve korozyon direncinin artırılması amacıyla yaygın olarak kullanılmasına rağmen yüksek işlem maliyeti, sınırlı kaplama alanı, düşük kaplama hızı gibi bazı dezavantajlara da sahiptir. Kaplama yöntemlerinin uygulama alanının belirlenmesinde iki parametre çok büyük önem taşır. Bunlar: kaplama kalınlığı ve uygulama sıcaklığıdır. Şekil 1’de PVD kaplamanın hangi sıcaklık ve kalınlık aralığında yapılabileceği görülmektedir. PVD yöntemi, CVD kaplamaların işlem sıcaklığına bağlı olarak (850-1250 °C) kaplanan malzemenin mikroyapısında meydana getirdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktadır.

Nanobilimdeki son gelişmeler, bu tekniği istenen mikroyapı ve özelliklere sahip tabakaların üretimi için giderek daha da kullanışlı hale getirmiş; ayrıca elektronik, optik, dekorasyon alanlarında, aşınma direncinin yüksek olması beklenen malzemelerin kaplamalarında kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

 

 

Selin Nur TUKELMAN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

 

Kaynaklar

  • AYTAÇ A., MALAYOĞLU U., Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemlerinden PVD ve JVD/DVD İnce Film Kaplamaların Karşılaştırılması ve DVD Kaplama Teknolojisinin Endüstriyel Uygulamaları Üzerine Kavramsal, Akademik ve Teorik Bir Analiz, Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2018, Cilt/Volume 17, Sayı/Issue 1. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776.
  • Li Z., Khor Aik K., Preparation and Properties of Coatings and Thin Films on Metal Implants, Encyclopedia of Biomedical Engineering 2019, Pages 203-212
  • M Aliofkhazraei, N Ali, 7.04PVD Technology in Fabrication of Micro- and Nanostructured Coatings, Comprehensive Materials Processing Volume 7, 2014, Pages 49-84.
  • S.M.ShangW.Zeng, 4 – Conductive nanofibres and nanocoatings for smart textiles, Multidisciplinary Know-How for Smart-Textiles Developers Woodhead Publishing Series in Textiles 2013, Pages 92-128.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir