Polimer Karışımı Nasıl Yapılır ?

Teknolojinin takip edilemez gelişimi, talebin yeni ürünler üzerinde yoğunlaşmasıyla beraber; metal malzemeler popülerliğini birçok özelliğiyle daha avantajlı olan polimer malzemelere bırakmaktadır. Maliyeti düşük olması ve kolay şekillendirilmesi bir yana, yüksek alaşımlama ve karışma kabiliyetiyle üreticinin istediği tüm özellikleri sağlayan polimerler, hayatımızın her noktasında bizlerle yer almaktadır. Peki karıştırma ve alaşımlama işlemleri sırasında nelere dikkat edilmelidir ?

Polimerleri karıştırmak, okyanusta gemiyle açılmaya benzer. Herkes deneyebilir fakat herkes yeni bir kıta keşfedemez. İlk olarak “Ben bu karışımdan hangi özellikleri sağlamasını bekliyorum ?, Hangi koşullarda kullanmak istiyorum ?” sorularına cevap bulunmalıdır. Ardından aday polimer malzemeler belirlenmeli, bu polimerler üzerinden elde edilebilecek özellikler hakkında çalışmalarla desteklenmiş ön yorumlar yapılmalıdır. Hiçbir zaman elde edilecek karışım için; “polimerlerin tek başına sağladıkları özelliklerin birleşimi” şeklinde basit yorumlarla hareket edilmemelidir. Tercih edilecek karıştırma yöntemi de polimer alaşım-karışım uygulamalarında oldukça önem taşımaktadır. Ana amaç yeni bir ürün elde etmek, polimer bilimine katkı sağlamak olsa da ekonomiklik yönü asla unutulmamalıdır. Son yıllarda mekanik karıştırma uygulamaları (Örn: ekstrüzyon) ekonomiklik yönünden tercih edilmektedir.

Genel olarak sıralayacak olursak çalışma öncesinde; karışımı oluşturacak polimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, karışımın amacı ve kullanım ortamı, uyumluluk maddesi seçimi, uygun morfoloji, karıştırma yöntemi ve ekonomiklik kriterleri belirlenmelidir.

Bu kriterlerin hepsi belirlendikten sonra teorikte elde edilen bilgilerin pratikte nasıl sonuçlar verdiğini anlamak için deneyler yapılmaya başlanır. Deneme – yanılma yoluyla ilerlemek her ne kadar zaman kaybı ve maliyet artışı olarak görünse de çalışmanın istenen kalitede gerçekleşmesi için önemli bir etkendir. Yapılan deney çalışmalarıyla birlikte karışım bileşenlerinin konsantrasyonu, uyumlaştırıcı miktarı, yoğunluk ve reolojik özelliklerin seçimi gibi gereklilikler belirlenmiş olur. Üretilen deney ürünü üzerinden yapılacak kararlı morfolojik yapının belirlenme çalışmaları (Örn: Kontrollü soğutma oranı, kristalizasyon vb.) ve bu çalışmaların fabrikasyon metodlarında karşılığının bulunması, üretilebilir ve istenen ortamda kullanılabilir polimer karışım veya alaşım eldesinin en önemli noktalarındandır.

 

 

 

Berke GÜLTEKİN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

 

 

Kaynak: Prof.Dr. Münir TAŞDEMİR,”Polimer Karışımları ve Uygulamaları”, Seçkin Yayınevi, Aralık 2016.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir