Metalurji Nedir ?

Metalurji veya bir diğer deyişle metal bilimi;  metallerin ayrıştırılıp zenginleştirilmesi ve işlenerek insanların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek uygun kalitede ürünlerin üretimini hedef alan bilim dalıdır. Metalurji biliminden yararlanılmayan teknoloji sahası yok denecek kadar azdır. Konusu itibariyle kimyasal metalurji (ekstraktif metalurji veya üretim metalurjisi) ve fiziksel metalurji  olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır.  

Kimyasal metalurji; cevherlerden,  metal içeren hammaddelerden veya ikincil kaynaklardan fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak saf metal veya alaşımlarının üretim konularını kapsamaktadır. Kimyasal metalurji kendi içinde üç alt başlığa ayrılabilmektedir; hidrometalurji, pirometalurji ve elektrometalurji. Hidrometalurjide metaller kimyasal yollarla ergitilir ve saflaştırılır, Pirometalurjide ısı yardımı ile metalde istenmeyen elementler uzaklaştırılır, Elektrometalurjide metal zenginleştirme işlemi yapılarak malzemeye elektrik iletkenliği kazandırılır.

Fiziksel metalurji; metallerin ve alaşımlarının iç yapılarını fiziksel olarak inceleyen bilim dalıdır. Katılaşma, difüzyonel dönüşümler, martenzitik dönüşümler, deformasyonlar, dislokasyonlar gibi konular üzerinden  metal ve alaşımlarının fiziksel özellikleri, oluşum ve dönüşüm teorileri üzerine çalışılır.

 

Berke GÜLTEKİN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

0