Malzeme Tetrahedronu Nedir ?

Malzeme bilimi; malzemenin yapı ve özelliklerini inceleyerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni malzemelerin eldesi, mevcut malzemelerin geliştirilmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Tetrahedron ise dört üçgen yüzden oluşan çok yüzlü bir geometrik şekildir. Bu iki kavramın senteziyle birlikte malzeme bilimi çalışmalarının temelinin açıklanmasına yardımcı olan “malzeme tetrahedronu” ortaya çıkmıştır.

Malzeme tetrahedronunun dört köşesi; yapı, proses, performans, özellikler olarak malzeme bilimini oluşturan dört temel disiplini simgeler.

Proses : Ürünün oluşmasının sağlayan işlem adımlarının bütünüdür.

Performans : Ürünün kullanım koşullarında istenen kararlılığı sağlama durumudur.

Özellik : Ürününü benzerlerinden ayıran niteliklerdir.        

Yapı : Ürün içerisinde bulunan ilişkili birimlerin bir arada bulunma durumudur.

Bu dört temel disiplin birbiriyle sıkı ilişki içerisindedir. Malzemenin üretiminde yapılacak proses değişikliği; iç yapıda değişikliğe sebep olacak ve bu durumda malzemenin özelliklerini etkileyerek performans farklılığına sebep olacaktır.

 

Berke GÜLTEKİN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

 

 

Kaynak : Bursa Teknik Üniversitesi – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi – Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü – MMM291 Malzeme Bilimi Ders Notları / Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ

3+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir