Katılaşma Süresi Nasıl Hesaplanır ?

Basit bir dökümün tamamen katılaşması için gerekli olan süre “Chvorinov Kuralı” ile hesaplanabilmektedir. Metallerin katılaşması sırasında oluşan katı büyüme hızı, soğuma veya ısı atma hızına bağlıdır.

Chvorinov kuralı şu şekilde ifade edilir;

t : Dökümün katılaşma süresi

Ck : Kalıp Katsayısı

V : Dökümün Hacmi

A : Kalıp İle Temas Eden Dökümün Yüzey Alanı

n : Üstel Sayı (Tipik Değeri = 2)

 

 

Ck ve n sabit olmak koşuluyla V/A oranı büyüdükçe katılaşma süresi de artmaktadır. Katılaşma süresinin düşük olması genellikle küçük tane boyutu ve dayanıklı döküm parçası meydana getirir. Dentrit boyutlarını da etkileyen en birincil faktör katılaşma süresidir. Normal olarak dentrit büyüklüğü, ikincil dentrit kolları arasındaki aralık ölçülerek tanımlanır. İkincil dentrit kolları arasındaki aralık, döküm hızlı katılaştığında azalmaktadır.

Ck (Kalıp katsayısı); kalıp malzemesi, dökümü gerçekleştirilen metalin ısıl özellikleri, döküm sıcaklığının ergime sıcaklığına göre farkı gibi faktörlerden etkilenmektedir.

 

 

Örnek soru;

Döküm yöntemiyle 3 cm kalınlığında ve 30 cm çapında demir diskler üretilmek istenirse katılaşma süresi ne olur ? (Ck = 3,5 dk/cm2)

 

R = 30 cm ise r = 15 cm

 

Kalıbın hacmi;  

Kalıbın yüzey alanı;             

Katılaşma zamanı;   

   

 

Berke GÜLTEKİN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

 

 

Kaynak: Doç. Dr. Uğur SOY, 1000 Soruda Malzeme Bilimi.

                                         

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir