Isıl İşlem Nedir ?

 

Isıl işlem,  metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla uygulanan bir veya daha çok sayıda ısıtma ve soğutma işlemlerinin bütünüdür. Bu işlem; malzemeyi şekillendirmeye yönelik uygulanan ısıl işlemler ve malzemeye istenen özelliklerin kazandırılması için uygulanan ısıl işlemler olarak iki temel amaç etrafında gerçekleştirilmektedir.

Gerilim giderme, talaş kaldırmayı kolaylaştırma, sertlik ve dayanımı arttırma veya azaltma, darbe direncini yükseltme, kristal yapısını değiştirme, mikrosegregasyonu giderme, tane büyüklüğünü değiştirme, aşınma direncini geliştirme vb. işlemler, ısıl işlemin bize sağladığı özelliklerdendir.

Isıl işlem yöntemleri; tavlama yöntemleri, sertleştirme yöntemleri, yüzey sertleştirme yöntemleri olmak üzere üç temel grupta incelenir.

 

TAVLAMA YÖNTEMLERİ

1. Difüzyon Tavı

2. Kaba Tane Tavı

3. Normalizasyon Tavı

4. Tam Tavlama

5. Küreselleştirme Tavı

6. Gerilim Giderme Tavı

7. Rekristalizasyon Tavı

 

SERTLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

1. Sertleştirme ve Temperleme

2. Martemperleme

3. Östemperleme

 

YÜZEY SERTLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

1. Sementasyon

2. Nitrürleme

3. Alevle Yüzey Sertleştirme

4. İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme

 

Berke GÜLTEKİN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

5+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir