Çift Fazlı Çelik Nedir ?

Çift fazlı çelikler (dual phase – DP steels), ya östenit bölgesinden ya da ferrit + östenit bölgesinden kontrollü soğutma ile östenitin bir kısmının ferrite dönüştürülmesiyle ve ardından da hızlı soğutmayla geri kalan östenitin martenzite dönüştürülmesiyle üretilirler. Düşük miktarda C (%0,09-0,19) ve %1-2 oranında Mn içerirler. Yapı, normal olarak martenzit adaları içeren ferrit fazlarından oluşur ancak içyapıda bir miktar kalıntı östenit de görülebilir. Bu martenzit adaları, malzemenin yaklaşık %3-10’u kadar kısmında yer alır. İçyapıdaki sürekli olan ferrit fazı, sünekliği sağlarken martenzit fazı ve tane rafinasyonu mekanizmalarıyla sert martenzit fazının miktarı artırılarak mukavemet sağlanır.

Çift-fazlı çeliklerin dayanımları büyük oranda martenzit fazı hacim oranı (MHO) ve %C oranına bağlıdır. Dayanımının fazla olması için yapısındaki martenzitin olabildiğince sert olması gereklidir. Bunun yanı sıra yapının sünekliği ise ferrit fazının hacim oranı ve özelliklerine bağlıdır. Ferritte aranan en önemli özellik ise saf yani katı eriyik atomları ve çökeltiler gibi etkenlerden arınmış olmasıdır. Kaldıraç kuralı gereğince faz hacim oranlarının ayarlanarak istenilen mekanik özelliklerin elde edilebilmesi, çift-fazlı çelikler için önemli bir avantajdır.

 

 

Selin Nur TUKELMAN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

 

 

Kaynakça

  • ÇAM G., Kaynak Bilimi ve Teknolojisi, Nobel Yayınevi 1.Basım Ekim 2020.
  • B Demir, Phd thesis, Gazi University.
  • Hayami S. and Furukawa T., “A Family of High Strength , Cold Rolled Steels”, in Microalloying 75, Session 2A, Vanitec, pp: 78-87, London, (1975)

 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir