Alüminyum Nedir ?

 

Alüminyum, yeryüzünde en çok rastlanan demir dışı elementtir. Endüstride kullanım sıklığına göre çeliğin ardından ikinci sırada gelmektedir. Birçok sektörde geniş kullanım alanına sahip olmasının başlıca sebebi hafifliğidir. Yüksek mukavemete sahiptir. Dolayısıyla özgül dayanımı da yüksektir. IACS standartları baz alındığında elektrik iletkenliği %64,94’tür. Oksidasyona karşı üstün direnci alüminyumun başlıca özellikleri arasında yer almaktadır.  Bu direnç pasivasyon özelliğiyle sağlanmaktadır. Havayla temas eden alüminyum yüzeyinde ince bir oksit tabakası oluşturur. Korozyona karşı üstün direnç, oluşan oksit tabakasının getirdiği bir özelliktir. Ayrıca alüminyumun mat gümüşümsü rengi, oksit tabakasının bir diğer etkisidir.

 

Alüminyum, zehirleyici etkiye sahip değildir. Manyetik özelliği yoktur. Kıvılcım çıkarmaz. Yüzey merkezli kübik kristal yapıya sahiptir. Bu kristal yapı şekillendirilebilirliğini kolaylaştırır. Döküm yapılabilir, makinede işlenebilir veya dövülebilir. 660 °C ergime sıcaklığına ve 2519 °C kaynama sıcaklığına sahiptir. Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık olarak 49 MPa iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa değerine ulaşabilmektedir. Elastik bir malzemedir. Ani darbelere karşı dayanımı tüm sıcaklıklarda stabildir. Bu özellik çeliklerde düşük sıcaklıklarda azalmaktadır. 2,73 gr/cm³ özgül ağırlığa sahiptir. 7,83 gr/cm³ özgül ağırlığa sahip çelik ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu görülmektedir ancak çeşitli alüminyum alaşımlarının mukavemeti normal yapı çeliklerinin sağladığı mukavemete denk veya daha yüksek değerler verebilmektedir.

 

Berke GÜLTEKİN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

1+

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir